رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان به همراه تعدادی از پرسنل خود با حضور در فرمانداری با مهندس موحدامان الهی فرماندار جدید شهرستان دیدار وگفتگو نمود.در این دیدار نامور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ضمن خوش آمد گویی وتبریک انتصاب شایسته مهندس امان الهی به سمت فرماندارجدید شهرستان  گزارش کوتاهی ازاهداف و وضعیت مرکزارائه وهمکاری صمیمانه تمام ادارات ونهادها را در پیشبرد اهداف سازمانی موثر دانسته.

مهندس موحد امان الهی  فرماندار قروه در این دیدار ضمن تشکر از حضور میهمانان بر تعامل وهمکاری همه جانبه تمامی ادارات ونهادهای شهرستان تاکید نموده وخاطر نشان ساخت بایددر خدمات رسانی به مردم مجدانه کوشش نموده و در پرتو همکاری وهمدلی مسائل ومشکلات را حل نمود.

عکس هفته

پیوندها