در بازدید تعدادی از دانش آموزان مدارس شهر های قروه وسریش آباد از مرکز آموزش فنی وحرفه ای قروه ضمن بازدید از کارگاه های مختلف این مرکزو توضیحاتی در زمینه انتخاب رشته تحصیلی وانتخاب شغل در آینده از سوی ریاست مرکز به آنان ارئه گردید . وی با اشاره به اینکه هفته مشاغل فرصت بسیار خوبی برای دانش آموزان به منظورشناخت مشاغل وآینده شغلی است اظهار داشت طبق فرمایشات مقام معظم رهبری امروز کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کار آمد هم نیاز دارد.

عکس هفته

پیوندها